Landesverband Bayern

Kontakt

Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Bayern e.V.

Landesgeschäftsstelle
Charles-de-Gaulle-Straße 4
81737 München
Tel.: 089 | 30611 - 0
Fax: 089 | 30611 - 111
undefinedinfo(at)paritaet-bayern.de

Der Paritätische in Bayern - Twój Partner w pracy socjalnej

O nas

Kim jesteśmy i co robimy

Jako jeden z sześciu głównych związków Niezależnej Pomocy Społecznej der Paritätische in Bayern jest partnerem i naczelnym stowarzyszeniem niezależnych organizacji pożytku publicznego działających w pomocy socjalnej - już od 1948 roku.
Wolontariat i profesjonalna działalność dla ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, są podstawą socjalnej i społecznej pracy, którą realizujemy wspólnie z ponad 750 zrzeszonymi organizacjami.

Założenia

Różnorodność, tolerancja, otwartość

Promujemy w społeczeństwie ideę parytetu - równości wszystkich ludzi - i urzeczywistniamy ją zgodnie z podstawowymi wartościami naszej pracy: różnorodnością, tolerancją, otwartością.
Der Paritätische in Bayern jest niezależny politycz-nie i wyznaniowo; gwarantujemy niezależność naszych pracowników i wolontariuszy.
Przyglądamy się uważnie społecznym i politycznym trendom, dzięki czemu uprzedzamy konieczne działania - dla większej sprawiedliwości społecznej.

Działalność

Co możemy zrobić dla Państwa

Der Paritätische pomaga zrzeszonym organizacjom i wspiera je w profesjonalnym wytyczeniu własnych celów oraz doradza w sprawach prawnych, merytorycznych, organizacyjnych, strukturalnych i politycznych. Reprezentujemy organizacje zrzeszone wobec instytucji publicznych i wspieramy je w zdobywaniu środków finansowych, a także w negocjacjach kosztów wynagrodzenia i opieki nad chorymi.
Informujemy o aktualnych zagadnieniach polityki socjalnej i profesjonalnej pracy, oferujemy kursy dokształcające i włączenie w naszą sieć współpracy.